Plăci din silicat de calciu
Soluție optimă pt. izolații multiple

Soluție optimă pt. izolații multiple cu ajutorul plăcilor din silicat de calciu

Soluția optimă este utilizarea plăcilor din silicat de calciu -pentru izolații multiple.

Aceste plăci au o compoziție specială, în cea ce privește structura fizică (conținut mare de pori) și structura chimică- plăcile au un caracter alcalin.

Panourile sunt elemente plane ușoare, realizate prin proces tehnologic continuu, dintr-un amestec omogen de silicat de calciu si fibre celulozice. Panourile sunt destinate placării pereților interiori, pereților afectați de umezeală, igrasie, umiditate excesivă.

Panourile se realizează la dimensiuni tipizate, 1000 x 500 mm. În prezent, se produc plăci cu grosimea de 25 sau 50 mm.

Panourile au o porozitate ridicată (peste 80% celule deschise) și o rezistență scăzută la difuzia vaporilor de apă (µ între 4,9 si 9,5) corespunzătoare clasei “practic permeabil” conform normei DIN 52615:2005.

Datorită procentului ridicat de pori deschiși, panourile prezintă proprietăți absorbante, astfel încât acumulează excesul de umiditate din suport, exces pe care îl cedează treptat sub forma de vapori-către aerul din încăpere. Panourile pot prelua un volum de apă de peste două ori mai mare, decât volumul propriu.

Punerea în operă a panourilor se face cu adezivi specifici (anticondens), direct pe suporturile minerale cu exces de umiditate: zidărie din cărămidă, beton sau beton armat, tencuială etc.

Conductivitatea termică scăzută al materialului utilizat (cca.0,052 W/m2K) conferă panourilor caracteristici termoizolante.

Panourile prezintă stabilitate a dimensiunilor la variațiile termice și de umiditate.
Tencuielile uscate realizate cu aceste panouri, pot să fie finisate prin aplicarea unui glet de egalizare, cu același material anticondens utilizat ca adeziv, și văruire sau vopsire cu produse pe bază de silicați, permeabili la vaporii de apă.

Domenii de utilizare: pereți cu mucegai și umezeală excesivă pentru blocuri de locuințe din beton armat, izolarea interioară a clădirilor de orice tip- renovarea monumentelor istorice, izolații termice interioare și renovarea pereților cu umezeală ridicată.
Pe lângă proprietățile speciale ale plăcilor, efectul de uscare este asigurat şi de caracterul alcalin al componentei chimice.

În cazul clădirilor la care, din considerente de protecție a monumentelor istorice sau din considerente estetice, nu este permisă aplicarea straturilor exterioare de izolație termică, sau la clădiri cu pereți umezi, plăcile pot fi aplicate ca izolații interioare, îmbunătățind rezistenta termică a pereților și asigurând uscarea pereților pe care au fost aplicate.

Este foarte important, ca după aplicarea plăcilor, încăperea să fie prevăzută cu ventilare naturală sau forțată, ca aerul umed să fie evacuat în mod permanent, până la uscarea pereților.

La izolarea termică și hidrofugă pe suprafața interioară a pereților, renovarea integrală a pereților cu umezeală excesivă și cu mucegai, placa din silicat de calciu este soluția super-eficientă!