Detalii tehnice

Detalii tehince – Plăci din silicat de calciu

Datorită procentului ridicat de pori deschiși, și proprietăților absorbante ale materialului utilizat, plăcile din silicat de calciu asigură o protecție eficientă și durabilă al pereților izolați insuficient, a celor cu exces de umiditate sau al celor afectați de igrasie.

Panourile asigură uscarea suportului pe care sunt aplicate si menținerea acestei stări -și datorită alcalinității silicatului de calciu. Datorită conductivității termice scăzute, panourile constituie o izolație termică deosebit de eficientă.

Panourile sunt recomandate izolării termice și hidrofuge al pereților monumentelor istorice-sau altor clădiri, la care nu este permisă aplicarea straturilor exterioare de izolații.

În toate țările Europei Centrale și de Vest, panourile din silicat de calciu sunt larg utilizate, mai cu seamă la reabilitarea construcțiilor vechi, și al monumentelor istorice, dar și la eliminarea excesului de umiditate din pereți insuficient izolați termic, sau hidrofug.

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE

Nr.crtSpecificațiaNormativU/MValoare determinataValoare de referințăDeterm. efectuată la:
01Abateri dimensionale
-lungimemm999,81000±2Protect Chemical
-lățimemm500,2500±1Protect Chemical
-grosimemm25,025±0,5Protect Chemical
02Densitatea relativăDIN 52615:1982
Kg/m3294290-300
03pHDIN 52615:1982-109-11IBR Germania
04Conductivitate termică λDIN 52615:1982W/mK0,0530,050-0,065IBR Germania
05Rezistența la difuzia vaporilor de apăDIN 52615:1982-4,5-9,5max.10IBR Germania
06Rezistența la compresiuneDIN 52615:1982N/mm21,1min.1,0IBR Germania
07Rezistența la tracțiune din încovoiereDIN 52615:1982N/mm20,8min.0,5IBR Germania
08Clasa de reacție la focSR EN 13501-1:2007-B(C1)B(C1)-

Dacă aveți întrebări, Vă rugăm să ne contactați!