Energie geotermică prin capilare

Energie geotermică prin capilare

Sistemul capilar, datorită funcţionării la ecart de joasă temperatură, este ideal pentru aplicaţii cu funcţionare prin intermediul pompelor de căldură. Sunt fabricate două tipuri de colectoare geotermice:

  • colector orizontal clasic, amplasat sub cota de îngheț, în structura terenului amplasamentului, având eficiența mai mare cu 50% față de colectoarele clasice cu țevi de diametru mare,
  • colector cilindric vertical, format dintr-un covor capilar protejat de o carcasă perforată.

    Cea mai ieftină energie verde este  energia geotermică prin capilare.

Poziţionarea colectoarelor orizontale pe amplasament trebuie să fie aleasă în aşa fel, ca să se asigure o suprafaţă de 16 mp pentru un colector orizontal de energie geotermică. Suprafaţa totală de colectoare orizontale, necesară la un anumit proiect va fi calculată de către proiectanţii noștri, în cursul elaborării proiectului de instalaţii termice.

Montajul colectoarelor geotermice va fi efectuat de către firme specializate în domeniu. Adâncimea minimă de poziţionare este de 1,2 m sub cota terenului amenajat. Suprafaţa de teren sub care sunt amplasate colectoarele orizontale nu va mai fi utilizată pentru construcţii, în vederea asigurării regenerării optime a energiei geotermice aferente.

Amenajarea spaţiului verde poate fi realizată cu plante, care au rădăcini de dimensiuni reduse.

Colectoarele cilindrice verticale se amplasează în apele freatice, în soluri cu cota ridicată a apelor subterane. Această soluție este una specială, destinată exclusiv terenurilor cu umiditate ridicată şi permanentă. Eficiența energetică este ridicată, datorită schimbului de căldură între două medii umede: apa freatică şi apa din circuitele colectoare. Adâncimea de instalare este de maxim 4 metri sub cota terenului amenajat.

La ambele tipuri de colectoare de energie geotermică, se vor dimensiona distribuitoare/colectoare speciale, prevăzute cu dispozitive de închidere și reglaj. La energia geotermică prin capilare, fiecare circuit capilar, de colectare al energiei geotermice, va fi racordat hidraulic, la distribuitor/colector, prin intermediul țevilor de polipropilenă, cu pereți subțiri.

După efectuarea probelor de presiune și de etanșeitate, în cazul covoarelor capilare ale colectoarelor orizontale, covorul capilar probat și etanș va fi acoperit cu un strat de nisip fin de grosime 10 cm, după care se poate realiza umplutura fină și compactarea acestuia, pe straturi.

La colectoarele cilindrice, după racordarea hidraulică și proba de presiune, cilindrii se pot introduce în stratul de apă și se pot fixa de betonul de lestare. Energia geotermică prin capilare este cea mai economică soluție și pentru aplicațiile cu pompă de căldură.

Pentru detalii, cereți consultanța inginerilor noștri!