Sistemele capilare sunt instalațiile de încălzire și răcire, care pot să asigure suprafețe radiante de joasă temperatură, cu câmp termic omogen, fiind capabile de satisfacerea celor mai înalte cerințe de: -confort -performanță -economicitate.

Metoda încălzirii și răcirii de confort cu covoare capilare, constă în temperarea aerului din încăperi, transferul de căldură efectuându-se prin tavan, pardoseală sau pereți. Prin intermediul acestei tehnologii performante, pe lângă condițiile excepționale de confort, se asigură silențiozitatea maximă şi instalațiile sunt complet înglobate în suprafața elementelor de construcții (în tavan, pardoseală sau pereți).

În condițiile actuale de criză energetică globală, capilarele corespund celor mai înalte exigenţe tehnice, fiind cele mai performante soluții de încălzire şi răcire –la ora actuală- în lume, medaliate cu aur la Interclima Paris.