Protecția mediului

Protecția mediului

Controlul temperaturii suprafețelor cu covoare capilare, este mult mai eficient în comparație cu sistemele clasice, datorită spațiului mic dintre tuburile capilare (de 10-15 mm) și a suprafeței mari.

Acest lucru duce la un transfer optim de energie în încăpere. În consecință, este nevoie de diferență mică între temperatura apei și temperatura camerei.

Mai multă economie de energie rezultă din faptul că, temperatura camerei percepută de utilizator cu ajutorul răcirii/încălzirii prin radiație, este cu aproximativ 2 până la 3 °C mai mică/mai mare, decât temperatura reală al aerului din încăpere.

Economiile semnificative de energie la sistemele capilare sunt de asemenea evidente.

De exemplu, economia de energie la un tavan de răcire pasivă, poate ajunge până la 40% în comparație cu un sistem, care funcționează numai cu aer răcit.

În plus, producția de covoare capilare este fără poluanți. Din acest proces, nu rezultă aer viciat sau ape reziduale contaminate. Toate deșeurile de producție pot fi reciclate 100% și utilizate din nou. 

Producția de polipropilenă necesită cantități considerabil mai mici de energie primară, în comparație cu alte materiale. Metalele de 5 ½ ori -aluminiul chiar și de 8 ori mai multă energie primară.

După cum se poate vedea din următoarele valori comparate, poluarea mediului în timpul producției de polipropilenă este semnificativ mai redusă, în comparație cu metalele.  Valorile poluării din timpul producției de polipropilenă (PP) comparativ cu metalele:

 

 

Sursa: „Analiza de mediu a sistemelor de instalații de apă potabilă” de Prof. Käufer în publicația „Tehnologia de instalații sanitare și de încălzire”, ediție specială 1995.

În timpul dezmembrării selective a clădirilor, covoarele capilare din PP, pot fi îndepărtate și reciclate în mod convenabil aproape integral; deci, acestea îndeplinesc cerințele de bază al legii privind reciclarea economică, care se aplică din 1996.

Nu apar poluanți relevanți pentru mediu la arderea polipropilenei, deoarece polipropilena este compusă din atomi de carbon și hidrogen. În cazul unor incendii, nu există produse toxice de ardere, care ar putea duce la efecte dăunătoare permanente pentru oameni și animale, sau la costuri ridicate pentru decontaminarea clădirilor.